INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS


Besmettingen met het coronavirus spelen sinds eind februari jl. ook in Nederland. De ontwikkelingen op dit gebied worden nauwlettend in de gaten gehouden door PKJP. Wij volgen hierin de adviezen en instructies van het RIVM. Meer informatie over het coronavirus en hoe er mee om te gaan, kunt u vinden op (https://rivm.nl/coronavirus/covid-19). Onze medewerkers zijn ook op de hoogte van deze adviezen.


De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn:

  • regelmatig handen wassen
  • hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg na gebruik
  • schud geen handen
  • houdt een afstand van ca. 1,5 meter aan tot de ander(en)

Als u klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunt u niet voor uw afspraak naar de praktijk komen. Wij verzoeken u om dan het secretariaat te bellen. In overleg met u wordt uw afspraak omgezet in een (beeld)bel afspraak.

Hebt u vragen over het coronavirus?

Kijk dan op de vragen- en antwoordpagina van het RIVM (https://rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden).
Ook verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid (https://rijksoverheid.nl/coronavirus)