Kwaliteit en Certificering

PKJP streeft er naar om de kwaliteit van de dienstverlening continue te verbeteren. De zorgstandaarden en richtlijnen voor een kwalitatief goede evidence-based behandelstandaard zijn geïmplementeerd in het primaire proces van PKJP en worden voortdurend getoetst en zo nodig bijgesteld. Een overzicht van de zorgstandaarden is te vinden op:

ggzstandaarden.nl

Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid wordt gemeten via een cliëntervarings- en tevredenheidsonderzoek (CQi). Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om hun ervaring bij PKJP achter te laten op ZorgkaartNederland.nl (gemiddeld rapportcijfer op zorgkaart Nederland is een 8,5).

Cliënten geven de behandeling bij PKJP gemeten met de clienttevredenheidsvragenlijst (CQi)  gemiddeld een 8.1 en de schaalscore ‘samen beslissen’ gemiddeld een 4,1. Dit betekent dat zij ervaren hebben gezamenlijk te beslissen over de uitvoering van hun behandelplan.

(deze uitkomsten zijn gebaseerd op de ingevulde CQi’s bij afgesloten behandelingen binnen de Basis en Specialistische GGZ in 2019).

HKZ certificering

Sinds 8 juli 2014 is PKJP HKZ-gecertificeerd. Klik hier voor het HKZ certificaat van PKJP.

Kwaliteitsstatuut PKJP

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Klik hier voor het goedgekeurde kwaliteitsstatuut GGZ instelling van PKJP.

Keurmerk BasisGGZ 2018

PKJP is beoordeeld op basis van de normen van het Keurmerk Basis GGZ 2018. PKJP voldoet aan deze normen.

Klik hier voor het keurmerk BasisGGZ 2018 van PKJP.