Certificering

HKZ certificering

Sinds 8 juli 2014 is PKJP HKZ-gecertificeerd. Klik hier voor het HKZ certificaat van PKJP.

Kwaliteitsstatuut PKJP

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Klik hier voor het goedgekeurde kwaliteitsstatuut GGZ instelling van PKJP.

Keurmerk BasisGGZ 2018

Klik hier voor het keurmerk BasisGGZ 2018 van PKJP.