Professionals: Voor wie niet?

Professionals

Voor wie niet?

Omdat we een kleine praktijk zijn, die niet 24 uur per dag bereikbaar is, behandelen we geen:

  • Verslavingsproblematiek
  • Psychoses
  • Zeer moeilijk beheersbare agressie
  • Ernstige suïcidaliteit of zelfbeschadigend gedrag

Hiervoor kan uw cliënt beter terecht bij een GGZ-instelling of een polikliniek van een ziekenhuis.