Samenwerking

Samenwerking

Om goede zorg te leveren is samenwerking met partijen die van belang zijn voor u en uw kind essentieel. PKJP werkt onder andere samen met:

  • Huisartsen
  • POH-GGZ
  • Scholen
  • MKD en MKT
  • Kinderartsen van omliggende ziekenhuizen, Stichting Alles Kits, Focuz
  • Kinderneuroloog van het Kinderhavenziekenhuis
  • Erna Broersma, GZ-psycholoog in de basis GGZ
  • Coachpoint
  • Regionale instellingen Kinder- en jeugdpsychiatrie: Yulius, Erasmus MC, PSY Drechtsteden
  • Wijkteams van de gemeente

De verwijzer wordt voorafgaand, tijdens en na de behandeling op de hoogte gebracht van het traject binnen PKJP.