Wachttijden

Aanmelden
Om te bepalen wat voor u de aanmeldingswachttijd is, kijkt u naar de periode tussen het moment dat met u een afspraak is gemaakt voor het intakegesprek en de datum waarop het intakegesprek plaatsvindt. De aanmeldingswachttijd wordt bepaald op basis van de ruimte in de agenda op het moment van het bijwerken van de wachttijdinformatie op onze website. De stand van zaken op het moment dat u op de website kijkt, kan dus afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Behandelen
De behandelingswachttijd is de termijn waarbinnen uw behandeling start na het laatste intakegesprek. Dit hoort u in het laatste intakegesprek, ook wel adviesgesprek genoemd. De behandelingswachttijd komt tot stand op basis van de voorgaande twee maanden. Hierdoor komen de wachttijden die u op de website ziet niet altijd overeen met de werkelijkheid. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Actuele wachttijden per 1 april 2019:
Aanmeldingswachttijd Specialistische GGZ (<18 jaar) : circa 12 weken.Aanmeldingswachttijd Specialistische GGZ (>18 jaar) : circa 12 weken.
Aanmeldingswachttijd voor Basis GGZ (< en > 18 jaar): 6 – 8 weken.
Behandelingswachttijd Specialistische GGZ (< 18 jaar): 6 – 8 weken. Behandelingswachttijd Specialistische GGZ (> 18 jaar): 6 – 8 weken.
Behandelingswachttijd Basis GGZ (< en > 18 jaar) : 3-6 weken.

Aanvulling Basis GGZ, cliënten 18 jaar of ouder:
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen) Wanneer deze maximale aanvaardbare wachttijd overschreden dreigt te worden, dan zal u hier tijdig over geïnformeerd worden en zal indien gewenst geholpen worden met doorverwijzing naar een overige praktijk waar de zorg sneller van start kan gaan.
Andere praktijken die in de Regio BGGZ bieden zijn oa:
GGZ Delfland, Yulius, Antes, Indigo, Pameijer, Parnassia

De wachttijd is niet afhankelijk is van bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd.