PMKT

Zorgaanbod: Individuele behandeling

PMKT

Psychomotorische Kindertherapie (PMKT)

Onder de term psychomotoriek wordt verstaan dat het bewegingsaspect van gedrag nauw samenhangt met alle andere gedragsaspecten. Het “ lekker in je vel” zitten heeft vaak te maken met je mentale maar ook met je fysieke gesteldheid. Het ene beïnvloedt het andere. Als je moe bent beïnvloedt dat je psyche en andersom. Als je bijv. veel angst of zorgen ervaart maakt dat vaak ook je lichaam moe. Deze twee aspecten hebben dan een versterkende werking op elkaar. De PMKT richt zich op de cognitieve, motorische, emotionele en sociale ontwikkeling. De insteek is om vooral door bewegen en ervaren te leren.

Voor wie?
PMKT is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Zij kunnen bijv. moeilijk contact maken, zijn agressief of vertonen juist teruggetrokken gedrag. Behalve in het gedrag ziet men ontwikkelingsproblemen ook vaak terug in de motoriek. Denk hierbij aan houterig bewegen, overbeweeglijkheid of weinig of geen lichaamsbesef, zoals voor kan komen bij kinderen met ADHD of een stoornis in het autisme spectrum.

Doel
Met behulp van psychomotorische kindertherapie wordt een kind aangesproken op zijn eigen kracht en kan daarmee nieuw en ander gedrag verwerven. Het doel van de therapie is om tot een gedragsverandering te komen of daaraan een bijdrage te leveren, waardoor de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind zich beter kan ontplooien.

Werkwijze
Afhankelijk van de hulpvraag kiest de therapeut voor ontwikkelingsgerichte, oplossingsgerechte of ik-versterkende interventies. Het middel is ervaren en bewegen. Dit kan door sport en spel zoals bijv. klimmen aan een klimwand, balspelletjes, samenwerkingsspelletjes maar ook door muziek en creatieve activiteiten.

klimhalMuziekzaalsurvivalbaanschilderij